Pracownie zostały podzielone ze względu na charakter prac w nich wykonywany.

¬ W menu po lewej stronie możemy wybrać poszczególne działy.