Wigilia

21.12.2012r.

Zajęcia sportowe w Gimnazjum im.Ludzi Pojednania w Witnicy

5.10.2012r.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne - Wiechlice

6-7.09.2012r.